Manja Kamman

Sessies

Praktische info

Hieronder vind je informatie over mijn tarieven, vergoedingen, beschikbare tijden, locatie, werkwijze en verwachte duur van individuele sessies. Voor praktische informatie over de Craving Course (groepssessies) verwijs ik je naar Training.

Mijn beschikbaarheid voor individuele trajecten (meer dan één sessie) is beperkt. Helaas heb ook ik vrijwel altijd een wachtlijst en soms een opnamestop wegens een volle praktijk.

In veel gevallen is de Craving Course een heel goed – of zelfs beter – alternatief voor individuele sessies.

Kennismakingsgesprek (25 minuten, optioneel): gratis
Intake (1,5 tot 2 uur) met behandelplan: 120 euro
Sessie (1,5 uur): 120 euro
‘Opstelling’ volgens de Interactieve zelf-resonantiemethode (1,5 tot 2 uur): 140 euro
Weekendtoeslag: 40 euro

Bovenstaande tarieven gelden voor hypnotherapie en psychosociale therapie en zijn vrijgesteld van btw.
De kosten voor counseling of coaching zijn hetzelfde, maar daar komt 21% btw bovenop.

Deze tarieven zijn ingegaan op 1 januari 2022.

Voor werkgevers die hun werknemers willen steunen bij het terugvinden van de regie over problematische gewoontes, maak ik graag een maatwerkofferte op voor coaching / counseling als curatieve of preventieve begeleiding (verkorten van het ziekteverzuim of voorkomen van uitval).

Sessies kunnen volgens afspraak worden geboekt van maandag tot en met vrijdag. Sessies vinden plaats in de (na)middag. Sessies tijdens de avonduren of in het weekend zijn ook mogelijk. In het weekend geldt een toeslag van 40 euro per sessie. Ik ontvang je in mijn praktijk aan huis in Amsterdam-Oost. Een consult op een andere locatie is mogelijk tegen vergoeding. Neem contact met me op voor een persoonlijke offerte.

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder ‘Alternatieve geneeswijzen; hypnotherapie, beroepsverenigingen NBVH (en koepel RBCZ)’. Kijk voor een actueel overzicht in de Zorgwijzer. Raadpleeg altijd ook je verzekeraar.

Voor mijn begeleiding is je eigen risico niet van toepassing. Je hebt geen doorverwijzing nodig van je huisarts.

Behandeling zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar is uiteraard ook mogelijk. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor begeleiding in de vorm van coaching of counseling, onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je belastingadviseur kan je hier verder in adviseren.

Je betaalt een consult direct na afloop, bij voorkeur met pin. Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Als je een afspraak wilt verzetten of afzeggen, doe dit dan telefonisch of per e-mail. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, worden in rekening gebracht.

Ik houd een uitvoerige intake om jouw probleem goed in kaart te brengen en je een voorstel te doen voor een behandelplan. Je krijgt jouw persoonlijke behandelplan voorgelegd ter akkoord. We evalueren de voortgang na drie of vier sessies en jij hebt alle ruimte om je doelen of je behandelplan tussentijds bij te stellen. Ik neem de tijd voor je en stem de inhoud van de consulten volledig af op jouw specifieke situatie en wensen.

Hypnotherapie is een kortdurende, praktische en effectieve therapie. De duur van een traject hangt af van meerdere factoren. Zoals de ernst van je klacht, waar deze mee samenhangt en of je ook andere behandelingen volgt of hebt gevolgd. Gemiddeld komen mensen acht keer bij mij. Sommige trajecten zijn intensiever en duren langer (bij eetstoornissen en verslavingen is dit vaak het geval). En soms kunnen problemen al na twee sessies zijn opgelost. Het is altijd goed om jezelf tijd en ruimte te gunnen.

Na de intake schat ik de duur van de begeleiding in. Als cliënt kun je stoppen met de therapie wanneer je wilt of deze in overleg met mij juist weer hervatten.

Mijn begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject wordt vergoed door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Lees hier mijn Privacyverklaring

Download mijn Algemene Voorwaarden

Mijn KvK-nummer: 64566757

Mijn NBVH-lidnummer: 15004
Mijn NVPA-lidnummer: 104933
Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en van het NVPA, de vereniging van psychosociaal therapeuten ben ik gehouden aan zowel het Reglement Beroepscode van de NBVH als die van het NVPA. Ik val onder het reglement Klachtrecht van de NBVH.

NBHV NVPA

RBCZ/TCZ-licentiecode: 403427R
Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

RBCZ

Mijn AGB-zorgverlenersnummer: 90101233
Mijn AGB-praktijkcode: 90060786

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om je onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging, de NBVH. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Adres

Op afspraak:
Wijttenbachstraat 50 B
1093 JD Amsterdam
Tel: 06-25 06 83 11

Neem contact met me op

Heb je zin om weer vrij te zijn en voluit te genieten van je leven?
Neem dan contact met me op.